Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến t

Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch

BTO- Sáng 23/11, khóa bồi dưỡng kiến thức công tác quản lý Nhà nước về du lịch đã chính thức khai giảng bằng hình thức trực tuyến. Đây là khóa bồi dưỡng do Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tổ chức.

Phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng.

Tham gia khóa bồi dưỡng có gần 30 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo địa phương và đơn vị quản lý du lịch các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Ban Quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu nâng cao nhận thức, trình độ, kiến thức và kỹ năng kết nối, xây dựng sản phẩm du lịch; kỹ năng triển khai thực hiện ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch cho cán bộ, công chức, viên chức ngành du lịch của tỉnh nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về khu du lịch, đề xuất phương hướng, kế hoạch trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, từ đó có thể xây dựng mô hình tổ chức quản lý hiệu quả khu du lịch tại địa phương.

Trong 3 ngày (23 - 25/11) diễn ra khóa bồi dưỡng kiến thức công tác quản lý nhà nước về du lịch, học viên sẽ được các giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước của Trường Đại học Tôn Đức Thắng hướng dẫn, bồi dưỡng các chuyên đề như: Pháp luật hiện hành về Quản lý kinh doanh du lịch; Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch; Quản lý kinh doanh du lịch, hoạch định và lập kế hoạch chiến lược; Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý, thực hiện tốt công tác quảng bá du lịch địa phương; Chia sẻ kinh nghiệm và phân tích thực tiễn trong quản lý nhà nước về kinh doanh du lịch tại Bình Thuận; Một số mô hình tổ chức quản lý khu du lịch hiệu quả.

Nguyên Vũ

Cập nhật ngày 23-11-2021
Xem tin theo ngày