Ngành Văn hóa

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai phong trào thi đua đặc biệt

BT- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19”. Đối tượng thi đua là các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong ngành VH, TT & DL địa phương có đóng góp trực tiếp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết hoặc những người tuyến đầu, tình nguyện viên, người làm công tác thiện nguyện phục vụ công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Bình Thuận.

Những du khách đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới.

Yêu cầu đặt ra là phong trào thi đua phải triển khai sâu rộng, đồng bộ, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tham gia. Kịp thời phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong đợt thi đua đặc biệt này.

Theo đó, kế hoạch tập trung vào một số nội dung: Thi đua thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống đại dịch Covid - 19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là trên hết. Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả và động viên, khích lệ lực lượng trong toàn ngành tự giác, tích cực tham gia đẩy lùi, không để dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Phong trào thi đua cũng hướng đến phát huy sáng kiến, giải pháp và huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thi đua tuyên truyền vận động, thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19 đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống đại dịch.

Bên cạnh đó còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh và tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi người dân là một chiến sĩ”. Huy động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tham gia phòng chống dịch bệnh. Tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid - 19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Bình Thuận trong tình hình mới…

Để đem lại hiệu quả, ngành VH, TT & DL cũng đề ra các giải pháp cụ thể nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ với tinh thần “Triệu trái tim, một ý chí”.

Đ.Q

Cập nhật ngày 09-11-2021
Xem tin theo ngày