Tuy Phong

Tuy Phong: Chấn chỉnh các dự án du lịch chậm triển khai

BT- Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuy Phong có 20 dự án đầu tư du lịch được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với tổng diện tích 357,8 ha (10 dự án đi vào hoạt động; 2 dự án có tác động, triển khai xây dựng và xây dựng dở dang; 8 dự án chưa triển khai); 4 dự án do huyện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Để tăng cường công tác quản lý các dự án du lịch trên địa bàn, kịp thời tham mưu đề xuất thu hồi đối với các dự án chậm triển khai, UBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, địa phương có liên quan của huyện, tổ chức kiểm tra thực tế các dự án; thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo định kỳ hàng quý, đột xuất tình hình hoạt động, triển khai của các dự án. Thường xuyên liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nắm thông tin đối với các dự án trên địa bàn; kịp thời tham mưu báo cáo kiến nghị tỉnh đối với các chủ dự án chậm triển khai, cố tình kéo dài thời gian; có văn bản phản hồi đối với các ý kiến, kiến nghị của các chủ dự án (nếu có), đôn đốc các chủ dự án thực hiện việc triển khai dự án theo đúng quy định. Tham mưu UBND huyện mời làm việc các chủ đầu tư (đối với những dự án do UBND huyện cấp) để nhắc nhở việc triển khai dự án theo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương hỗ trợ chủ đầu tư để thỏa thuận đền bù với các hộ dân như: làm đầu mối giúp chủ đầu tư gặp gỡ, thỏa thuận với những hộ dân có đất; xác định tính pháp lý đối với các vị trí đất…

Đ.N

Cập nhật ngày 12-03-2021
Xem tin theo ngày