Đánh giá an toàn trong phòng

Đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid - 19 đối với hoạt động du lịch

BTO- Sở chức năng vừa có tờ trình đến UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Quyết định Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid - 19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đây được xem là bước chuẩn bị các điều kiện cần để mở lại một số hoạt động của ngành, góp phần khôi phục phát triển kinh tế - xã hội địa phương phù hợp tình hình phòng chống dịch hiện nay.

Khi hoạt động trở lại, các khu điểm tham quan du lịch phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid - 19 (Ảnh minh họa).

​Riêng về du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đề nghị cấp thẩm quyền ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khu điểm tham quan du lịch. Các bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid - 19 đều yêu cầu đáp ứng 10 tiêu chí thành phần “An toàn” mới được hoạt động, đồng thời phải cam kết đảm bảo duy trì các điều kiện an toàn.

Đáng chú ý với hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch có tiêu chí thành phần “Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly tạm thời và quy trình xử lý các tình huống”. Theo đó, yêu cầu cơ sở lưu trú bố trí ít nhất 1 phòng cách ly, 1 phòng chờ theo quy định của ngành y tế…

Còn với hoạt động lữ hành có tiêu chí thành phần “Chương trình du lịch”, yêu cầu điểm đến trong chương trình du lịch phải thuộc vùng xanh, đủ điều kiện hoạt động theo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch và phải được UBND tỉnh công nhận. Ngoài ra, chương trình tour cũng phải khép kín, chặt chẽ về lộ trình và phải được sự thống nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi triển khai thực hiện.

Trong khi đó, đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid - 19 đối với hoạt động các khu, điểm tham quan du lịch có tiêu chí thành phần “Số lượng khách tham quan”. Tiêu chí này yêu cầu phải có đăng ký với cơ quan chủ quản về số lượng khách dự kiến đón, nhưng không quá 30% sức chứa của điểm tham quan…

 Đ.Q

Cập nhật ngày 09-10-2021
Xem tin theo ngày