Sắp có quy chế quản lý và sử dụn

Sắp có quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cua Huỳnh Đế đảo Phú Quý”

BT- Cua Huỳnh Đế là đặc sản nổi tiếng của đảo Phú Quý. Tuy nhiên, thời gian qua, sản phẩm này chưa có một quy chế quản lý và nhãn hiệu riêng, nên đã ít nhiều ảnh hưởng tới việc phát triển thương hiệu loại đặc sản này của huyện đảo. Nhằm nâng cao chất lượng và thương hiệu của Cua Huỳnh Đế đảo Phú Quý, mới đây UBND huyện Phú Quý đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, tổ chức Hội thảo về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Cua Huỳnh Đế đảo Phú Quý”.

Ảnh minh họa.

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung phân tích về đặc tính, chất lượng của cua Huỳnh Đế đảo Phú Quý như: nguồn gốc, trọng lượng, màu sắc, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật bảo quản, quy trình khai thác. Đây là điều quan trọng để quyết định đến phạm vi, đối tượng áp dụng nhãn hiệu tập thể “Cua Huỳnh Đế đảo Phú Quý”. Ngoài ra, Hội thảo cũng tập trung góp ý xây dựng mẫu logo cho nhãn hiệu tập thể “Cua Huỳnh Đế đảo Phú Quý”.

Khi tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu Cua Huỳnh Đế đảo Phú Quý sẽ được dán logo lên bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Sau khi được chính thức ban hành, quy chế sẽ  giúp các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh cua Huỳnh Đế trên địa bàn huyện có nhãn hiệu tập thể. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm cua Huỳnh Đế Phú Quý phát triển bền vững, có giá trị cao hơn trong thời gian tới.                             

Đ.N