Khánh thành ngôi bảo tháp Chùa L

Khánh thành ngôi bảo tháp Chùa Linh Quang

 BTO- Ngôi Bảo tháp chùa Linh Quang (Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia) với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Ngôi Bảo tháp với kiến trúc gồm 9 tầng, chiều cao 37m được bài trí bên trong gồm: tầng 1 là thư viện, tầng 2 đến tầng 4 thờ các chư vị sư tổ, tầng 5 thờ tam Tạng Thánh kinh, tầng 6 thờ Tăng Thánh Bồ tát, Đại hạnh Bồ tát, tầng 7 thờ Thiên thủ thiên nhãn, tầng 8 thờ Tam Thánh phật và tầng 9 thờ Ngọc xá lợi và Kim thân đức Phật.

Công trình Bảo tháp chùa Linh Quang là một quần thể kiến trúc độc đáo, một công trình văn hóa lịch sử, tín ngưỡng dân gian mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.

Bích Dung- Văn Lộc

Cập nhật ngày 10-09-2016
Xem tin theo ngày