Đi du lịch cùng gia đình trong mùa Covid-19  BT- Du lịch là một phần của cuộc sống đối với các gia đình trên toàn cầu - có thể là vì sự cần thiết hoặc để giải trí. Nhưng với sự xuất hiện của dịch Covid-19, việc đi du lịch ngày càng trở nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. (08-09-2021)
Cập nhật ngày 08-09-2021
Xem tin theo ngày