Lễ cầu an

Lễ cầu an “Tả tài phán” ở Sông Lũy

BT- Bắc Bình là huyện có đông đồng bào Hoa, Tày, Nùng sinh sống tập trung ở hai xã Sông Lũy và Hải Ninh. Theo phong tục, tập quán lâu đời của bà con người Hoa, Tày, Nùng, cứ 5 năm bà con luân phiên tổ chức lễ cầu an ở mỗi địa phương 1 lần để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, gia đình bình an thịnh vượng, oan hồn siêu thoát…

Năm nay lễ cúng cầu an (còn được bà con gọi là “Tả tài phán”)  được tổ chức vào ngày 5/1/2015 đến hết ngày 9/1/2015 tại thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy.

Cầu cho quốc thái dân an

“Thượng đao sơn” cứu nạn chúng sinh
Cầu siêu cho các oan hồn 

Lâm KhẢI