Thu phí tham quan Cổ Thạch tự gó

Thu phí tham quan Cổ Thạch tự góp phần tôn tạo di tích

BT- Ông Võ Văn Lài, ngụ tại xã Bình Thạnh (Tuy Phong) phản ánh qua đường dây nóng Báo Bình Thuận cho rằng: Việc thu phí tham quan du lịch tại khu di tích chùa Cổ Thạch hiện nay là chưa hợp lý và mức phí từ 10.000 đồng tăng lên 15.000 đống/người là quá cao, vì đây là điểm du lịch tâm linh – viếng chùa không phải là nơi vui chơi giải trí. Nếu thu phí cao sẽ không thu hút được du khách đến tham quan, viếng chùa.

Khu di tích lịch sử chùa Cổ Thạch.

Qua tìm hiểu vấn đề nêu trên chúng tôi được biết: Cách đây 4 năm, ngày 13/12/2012 UBND tỉnh ban hành quyết định số 55 quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong đó, quy định mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đối với “Khu di tích lịch sử Cổ Thạch tự Bình Thạnh” với mức thu 10.000 đồng/lần/người lớn và 5.000 đồng/trẻ em trên 6 tuổi. Nguồn thu này được sử dụng 60% để lại cơ quan thu phí và dùng để chi các nội dung như: chi trả tiền lương, tiền công (trừ cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước); chi phí trực tiếp phục vụ cho việc thu phí (in ấn, thanh toán chứng từ thu cho cơ quan thuế, văn phòng phẩm, điện, nước); chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác thu phí; trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cán bộ, nhân viên trực tiếp thu phí của đơn vị. 40% phí nộp vào ngân sách nhà nước và được điều tiết 100% cho cấp ngân sách trực tiếp thu. Số tiền này để bù đắp chi phí tôn tạo lại các khu di tích, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức lễ hội tại di tích phục vụ nhu cầu tham quan du lịch. Thực tế, những năm qua với mức thu như trên không bảo đảm việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý đối với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa. Vì vậy, UBND các huyện, thị, thành phố đã đề nghị tăng mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh di tích lịch sử, công trình văn hóa.

Ngày 22/7/2016 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 22 quy định mức thu quản lý, sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để thay thế Quyết định số 55 trước đây. Đối với “Khu di tích lịch sử Cổ Thạch tự Bình Thạnh”, mức thu tăng lên 15.000 đồng (người lớn) và 7.000 đồng (trẻ em). Việc thu phí nói trên ở khu di tích lịch sử chùa Cổ Thạch xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong là đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

HỒ NHẬT

Cập nhật ngày 12-01-2017
Xem tin theo ngày