Phú Quý phấn đấu trở thành điểm

Phú Quý phấn đấu trở thành điểm du lịch quốc gia

BT- Với mục tiêu khai thác các nguồn lực gắn với việc bảo tồn những nét văn hóa đặc trưng miền biển đảo để phát triển du lịch. Huyện đảo Phú Quý phấn đấu đến năm 2020 sẽ thu hút 15.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đón 13.000 lượt khách/năm và doanh thu du lịch tăng 15%/năm.  Đến năm 2020, huyện đảo sẽ thu hút đầu tư và đưa vào hoạt động từ 1 - 2 khu du lịch, từng bước hình thành và phát triển loại hình du lịch khám phá biển, đảo theo Nghị quyết số 05-NQ/HU của huyện Phú Quý về phát triển du lịch đến năm 2020;  gắn phát triển du lịch với với giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Vùng biển hoang sơ trên đảo Phú Quý.

Thời gian đến Phú Quý sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng như sân bay, tàu trung tốc, đường vành đai, kè chắn sóng, khu neo đậu tàu thuyền trên đảo.

ĐÌNH HÒA

Cập nhật ngày 10-01-2017
Xem tin theo ngày