Hơn 1

Hơn 1.600 đoàn khách đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh

BT- Năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid -19 nên lượng khách đến tham quan bảo tàng chỉ đạt trên 57% (hơn 92.000 lượt người), tuy nhiên Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Thuận đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nghiên cứu khoa học. Cụ thể, có hơn 1.600 đoàn khách đến tham quan, sinh hoạt chính trị tại bảo tàng nhân các ngày lễ, tết, kỷ niệm. Bên cạnh đó, bảo tàng phối hợp tổ chức 7 cuộc triển lãm ảnh chuyên đề và sưu tầm 80 hình ảnh, hiện vật, tài liệu phục vụ công tác trưng bày; hoàn thành trùng tu, sửa chữa các hạng mục tại di tích Dục Thanh. Thực hiện biên soạn, dịch thuật, chuyển ngữ, thu âm và phát thanh tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh nội dung thuyết minh di tích Dục Thanh và Nhà trưng bày phục vụ khách tham quan.

Cùng với các sự kiện trọng đại của quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Thuận đang tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và liên kết với các đối tác du lịch để kết nối khách tham quan tới nghiên cứu, tìm hiểu. Đồng thời phối hợp với các ban ngành, địa phương đẩy mạnh, đưa hoạt động bảo tàng về cơ sở.

T.L

Cập nhật ngày 15-12-2020
Xem tin theo ngày