Tháng 12/2017

Tháng 12/2017: Đón hơn 515.160 lượt khách

BT- Dự ước của ngành chức năng, toàn tỉnh tiếp tục đón hơn 515.160 lượt khách trong tháng cuối cùng của năm 2017. Cũng do bước vào mùa du lịch tránh đông nên lượng khách quốc tế đến Bình Thuận đạt khoảng 52.000 lượt. Như vậy tính chung cả năm 2017, du lịch Bình Thuận ước đón khoảng 5.109.660 lượt khách.

Đ.Q

Cập nhật ngày 25-12-2017
Xem tin theo ngày